produkty wspierające lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie absolutnie zbędnych. lean materiały szkoleniowe Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie technik lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.